Pizzataxi Online-palvelun henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Helsingin Pizzapalvelu Oy
  Osoite: ITÄMERENKATU 5
  Postinumero:
  Postitoimipaikka: Helsinki
 2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

  Nimi: Sari Keinänen
  Puhelin:
 3. Rekisterin nimi

  Pizzataxi online-palvelun asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Helsingin Pizzapalvelu Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu ja kehittäminen eri menetelmin. Tietoja käytetään tilausten toimittamiseen, asiakastiedottamiseen ja palvelun kehittämiseen

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Asiakastiedot

  Käyttätiedot

  Tilaustiedot

 6. Tietojen lähde

  Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Pizzataxi online -palveluun, päivittäessään omia tietojaan ja ostaessaan tuotteita palvelun kautta.

 7. Tietojen luovutus

  Helsingin Pizzapalvelu Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Helsingin Pizzapalvelu Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  ATK:lle tallennetut tiedot

  Ainoastaan määrätyillä Helsingin Pizzapalvelu Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus nähdä tai muuttaa asiakas-, tilaus- ja käyttätietoja. Pizzataxi-liikkeillä on lisäksi oikeus nähdä tilaustietoja toimittamiensa tilausten osalta ja asiakkaalla on oikeus nähdä ja muuttaa omia asiakastietojaan. Tietojen selaamiseen ja muuttamiseen on kullakin henkilöllä oma käyttäjätunnus ja salasana joka mahdollistaa hänelle oikeutettujen toimintojen suorittamisen.